Zobacz temat

 Drukuj temat
Czy Maryję można nazwać człowiekiem?
Przejdź do forum: