Różne teksty maryjne

Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II

01 maj 2012

Maryja a Eucharystia

Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.

Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.

Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.

Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).

31 marzec 2014

Maryja w kapeluszu

Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.

10 kwiecień 2013

Maryja zamiast psalmów...

Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.

16 październik 2019

Maryja, dziewczyna z Nazaretu

Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.

12 styczeń 2012

Maryja, gwiazda nadziei

Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".

19 sierpień 2009

Maryja, Matka nadziei

"Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.

12 październik 2018

Matka Boża

Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.

06 październik 2011

Matka Boża w moim życiu

Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.

08 styczeń 2010

Matka żyjących

25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.

08 styczeń 2010

Matka miłosierdzia

Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".

06 październik 2018

Matka na zawsze

Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Poprzednią wypowiedź pragnę zakończyć słowami św. Teresy, matki Karmelu: (...) Co do mnie nie pojmuję, jak w ogóle można myśleć o Królowej Aniołów i o troskach jej koło dziecięcia Jezus, żeby równocześnie nie dziękować św. Józefowi za usługi, które on oddał Matce i Dziecięciu i nie wykorzystać jego wpływu i znaczenia u Boskiego Syna". A abp Józef Bilczewski napisał: (...) Pod bluzą robotniczą k...
shk15 · 07-06-2010 14:17