Ogłoszenia

14 maj 2015

Nowenna Różańcowa przed II turą wyborów

0 komentarzy · 20786 czytań ·Drukuj
Nowenna Różańcowa przed II turą wyborów

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa od soboty 16 maja do nowenny modlitwy różańcowej Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego w intencji Ojczyzny

Przed drugą turą wyborów w Polsce (24 maja), która wypada w dniu Zesłania Ducha Świętego, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa Rodaków do nowenny modlitwy różańcowej codzienną Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Nowennę różańcową rozpoczynamy 16 maja w dniu św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski, autora Ślubów Lwowskich. Ostatni dzień nowenny wypadnie w dniu Zesłania Ducha Świętego, 24 maja, a więc w dniu wyborów.

W tych dniach nowenny prosimy o indywidualne odmówienie modlitwy do Ducha Świętego i powierzenie losów naszej Ojczyzny Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Zobacz:

Wzór indywidualnej modlitwy poniżej...

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Na zakończenie nowenny (choć można i codziennie) odmówimy uroczysty Akt Ślubów Jasnogórskich, najlepiej wspólnie w rodzinach.

 


 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Duchu Boży, i Duchu Światła i Miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z Nieba i nauki Kościoła Świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, aby wola moja zawsze z Wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

MODLITWA

Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczenie waszej wyobraźni, zamknijcie oczy na rzeczy stworzone, a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi, ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej, która jest przybytkiem Ducha Świętego, mówiąc do Niego w ten sposób:

O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę. Amen.

Jeśli tak czynić będziecie, życie wasze upływać będzie szczęśliwie, pogodnie i radośnie, nawet wśród krzyży i cierpień, bo łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia, i tak pełni zasług dojdziecie do bram Nieba. Całkowite poddanie się działaniu Ducha Św., to tajemnica świętości.

Kard. Mercier


O POTRZEBIE NABOŻEŃSTWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel:

Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie.

Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę, byś oznajmiła, ze Wszyscy Kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Sw. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany.

DUCHU ŚWIĘTY NATCHNIJ MNIE

Duchu Święty - natchnij mnie,
Miłości Boża - pochłoń mnie,
Na właściwą drogę - zaprowadź mnie.

Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego złego, Od wszelkiego złudzenia, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.
Amen.

Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowa-nego. Zamiast "mnie" - można użyć liczby mnogiej: "nas" lub wymienić własną Ojczyznę, np. Polskę itp.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam.

Obym niewiernością lasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w Twój głos, niech idę za Twymi natchnieniami.

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.

Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.

Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w świętej służbie Bożej.

Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłoś-cią, radością i wyrozumiałością.

Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

ks. Francesco Bamonte - "Maryja i egzorcyzmy. Świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi w walce z szatanem." Dobra książka z katechezami na temat Maryi (jej Niepokalanego Poczęcia, dziewictwa, macierzyństwa itd.) i wypowiedziami demonów, które podczas egzorcyzmów są przymuszane Bożą mocą do dawania świadectwa na temat Maryi, potwierdzających naukę Kościoła na Jej temat. "Francesco B...
Aune · 12-08-2012 21:43