Modlitwy maryjne

20 październik 2011

Za sprawujących władzę i ludzi im podległych

0 komentarzy · 5950 czytań · Drukuj

Błogosławiona przez narody Matko Boskiego Króla wszechświata!

Cały Kościół z podziwem wpatruje się w Ciebie jako Niepokalaną Matkę Zbawiciela. Kontemplacja tej prawdy stała się w wielkim pochodzie pokoleń ludzkichprzez świat żywym źródłem radosnego podziwu i nieustannego hołdu składanego dobroci Boga i Twej niezwykłej godności. Kościół nigdy przy tym nie zapomina, że chciałaś być i rzeczywiście byłaś Służebnicą Pana. Twoja służebność wobec woli Boga i Jego planu zbawienia świata przydała Ci nowego blasku jako pełnej łaski Dziewicy i Matce Boga. Stawszy się Jego Służebnicą ukazałaś nam drogę do pełni Królestwa Niebieskiego i potrzebę stałej gotowości do przyjmowania zadań wyznaczonych nam przez Boga. Spośród ludzi jesteś najbardziej podobna do Twego Syna, Nauczyciela ludzkości, który mówił o sobie, że nie przyszedł na świat, aby Mu służono, lecz żeby służyć (por. Mk 10,45). Całe Twoje życie było służbą - rzeczywistym oddaniem swej osoby i wszystkich sił Bogu i Jego dziełu zbawienia świata. Pragniemy z Twą pomocąstać się podobni tym wszystkim, którzy dali nam przykład zapatrzenia się w swoim życiu i działaniu we wzory najdoskonalsze. Są nimi: Chrystus jako Wzór najwyższy, Ty - nasza Matko i Królowo - i Apostołowie, gdy stali się dzięki swemu Mistrzowi i otrzymanej pełni Ducha Świętego błogosławionymi dziećmi Boga i cieszącymi się prawdziwą wolnością serca żywymi narzędziami w Jego ręku.

Jako Matce Kościoła powierzamy Ci dzisiaj wszystkie wspólnoty kościelne. Dopomóż ich nauczycielom i przełożonym, aby potrafili odwzorować w swoim życiu przykład Boskiego Nauczyciela i Zbawcy świata. Niech obca im będzie chęć panowania nad innymi i okazywania swej wyższości nad jakimkolwiek człowiekiem. Sprawowanie szczególnie zaszczytnych urzędów i obowiązków niech kieruje uwagę sprawujących je ku temu, jak doskonalej czcić i miłować Boga, jak godnie i odpowiedzialnie troszczyć się o swoich braci i siostry w Chrystusie, jak powściągać chęć podkreślania ważności własnej osoby i podległości innych. Matko i Wspomożycielko chrześcijan, niech Twój przykład i modlitwa sprawią, aby we wszystkich wspólnotach kościelnychserca ludzi pełniących obowiązki przełożonych, ożywiało zawsze szczere pragnienie służenia Bogu i bliźnim wedle woli i wzoru Zbawiciela świata.

Pełna dobroci Matko nasza i Królowo!

Podtrzymuj w wierności przykazaniom Boga tych, którzy sprawują władzę, czynią to ożywieni pragnieniem przestrzegania zasad sprawiedliwości i dążeniem do tego, aby wszystkie ich działania służyły dobru wspólnemu. Niech szczera troska o sprawiedliwość i dobro wspólne ułatwi im znalezienie godnych pełnionego dzieła współpracowników.

Czcimy Cię, Matko nasza, jako Zwierciadło sprawiedliwości i dlatego chcemy Ci teraz przedstawić jedną z największych trosk całej ludzkości. Przeżywane przez nas czasy obfitują we władców, którzy sprzeciwiając się Bogu i Jego nakazom, narzucają społecznościom ludzkim rządy pełne kłamstwa, niesprawiedliwości i wielorakich zbrodni. Klęską dla wielu narodów stało się przejęcie władzy przez pojedynczych dyktatorów lub dyktatury zbiorowe w postaci władzy sprawowanej przez niewielką grupę ludzi lub jedną tylko partię polityczną. Nie uznając Boga i wielu słusznych praw innych ludzi, narzucają im - milionom istot obdarzonych rozumem i wolną wolą - sposób życia wyraźnie sprzeciwiający się ich osobowej godności. Wbrew nakazom rozumu i woli Boga, zagarnęli dla siebie i przyznali tylko sobie możność rozstrzygania i decydowania o tym, jakie prawa obowiązują, jak powinno wyglądać szkolnictwo i wychowanie, komu i w jaki sposób wolno posługiwać się środkami masowego przekazu, kto i jak może sprawować władzę sądowniczą i władzę wykonawczą, komu i jak wolno tworzyć kulturę i korzystać z jej owoców. Wszystkie ich działania, skierowane ku podwładnym, zdają się ostatecznie zmierzać do tego, aby ukształtować ludzi niemal bezwolnych, posłuszne narzędzia w ręku sprawujących władzę, istoty, które myślą i działają na dane im hasło i rozkaz, które nie chcą i nie są zdolne ocenić rzeczywistej wartości i znaczenia swoich dążeń i czynów. Prosimy cię gorąco, Matko Zbawiciela i Matko nasza, wstaw się do Boga za tak ukształtowanymi ludźmi, aby moc Boga samego i ludzie przez Niego posłani dopomogli im w odzyskaniu utraconego człowieczeństwa, w odkryciu wartości godnych dzieci Boga i obraniu sposobu życia zgodnego z tym odkryciem. Prześladowcom uproś łaskę opamiętania się i nawrócenia oraz czas do naprawienia szkód i krzywd, które wyrządzili.

Pełna łaski Matko Miłosierdzia!

Czasy rządów dyktatorskich znaczone są zwykle krwią i cierpieniami prześladowanych, więzieniami i miejscami szczególnego ucisku, udręk i niewolniczej pracy. Następstwem sposobu rządzenia nie liczącego sie z prawami boga i słusznymi prawami ludzi jest ogromne marnotrawstwo dóbr materialnych i duchowych.Prowadzi to z kolei do nakładania trudnych lub niemożliwych do udźwignięcia ciężarów na barki podwładnych. Prosimy Cię gorąco, Opiekunko cierpiących i uciśnionych, przyczyń się swym wstawiennictwem u Boga do poskromienia istniejących dotąd tyranii. Wypraszaj szczególną moc ducha tym, których życie upływa w niezwykle trudnych warunkach i okolicznościach. Dopomóż im wytrwać w strzeżonej pilnie czystości serca. Niech całym swoim życiem dają świadectwo żywej wiary i dzięki wytrwałości staną się umocnieniem i radością całego Kościoła. Raz jeszcze prosimy Cię: tyranom i ciemiężcom narodów uproś nawrócenie i zbawczą przemianę ducha. Łaska Zbawiciela świata niech otworzy im oczy i odwróci ich od ciemności do światła, od władzy szatana - do Boga. Niech przez wiarę w Niego otrzymają odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi (por. Dz 26,18).

Wspomożycielko chrześcijan!

Pragniemy w każdym czasie - nawet najtrudniejszym - okazać się wiernymi w wyznawaniu prawd objawionych nam przez Boga i w wypełnianiu Jego przykazań. Ufamy, że dzięki Twej pomocy będziemy mogli trwać przy Chrystusie, który przed swoją męką modlił się do Ojca: "Ojcze, nadeszła godzina! Uwielbij Syna swego, aby Syn Ciebie uwielbił.i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś"(J 17,1-2). O tej zbawczej władzy Syna Bożego chcemy pamiętać i zawsze jej podlegać. Chcemy też pamiętać o Jego znamiennym wyznaniu w tej samej modlitwie do Ojca: "Ja Ciebie uwielbiłem przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania" (J 17,4). My również chcemy wielbić Boga przez to, że wykonujemy obowiązkiwskazane nam przez Niego w powołaniu. Nie pozwól nam zniechęcić się przeszkodami i osłabnąć w gorliwości. Podtrzymuj naszą serdeczną więź z Twoim Synem, któremu "dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt 16,18), abyśmy ciesząc się Jego obecnością w naszym życiu (por. Mt 28,20) i darem Jego łaski, szli wytrwale drogą powołania ku błogosławionej pełni Królestwa Niebieskiego. Amen.

 

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Modlitwy maryjne

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Jak najbardziej jestem też zdania że RM jest bardzo przydatne i wgl... Ni chodziło mi oto żebyście pomyśleli o mnie że anty cośtam xD A jeśli chodzi o słuchanie to nie wydaje mi się aby każdy z tych kto się wypowiada na forum słuchał dzień w dzień tegoż radia ;) No chociaż... mogę się mylić:)
Sorridente · 05-05-2010 23:59