Różne teksty maryjne

04 grudzień 2013

Zapowiedź roli Zbawiciela i Jego Matki

0 komentarzy · 5174 czytań · Drukuj

Matka Jezusa była powoli coraz lepiej dostrzegana i czczona ze względu na Syna... W drugim rozdziale Ewangelii wewdług św. Łukasza czytamy o wydarzeniach z dzieciństwa Jezusa, które musiały mieć miejsce.

Jezus żył, a więc musiał się urodzić. Okoliczności, w jakich to nastąpiło i sceny, które bezpośrednio towarzyszyły Jego narodzinom, zawierają pierwsze refleksje teologiczne nad faktem wcielenia Syna Bożego. Są to refleksje pisane językiem opowieści o wydarzeniach, towarzyszących narodzeniu.

Opwieści o zachowaniu Prawa

W Jezusie wypełniają się zapowiedzi Prawa i Proroków,czyli Pisma Święte Starego Testamentu. W Jego późniejszym życiu widzimy, jak starał się szanować i przestrzegać ,święte przepisy. Dla pierwszych chrześcijan, którzy snuli rozważania o Jego dzieciństwie, było więc czymś oczywistym, że Jego Matka i przybrany ojciec przestrzegali przepisów Prawa dotyczących narodzin i wychowania dziecka. A zatem w ósmym dniu Dziecię zostało obrzezane i nadano Mu imię Jezus.

Dalej Prawo przewidywało, że Matka w czterdzieści dni po urodzeniu chłopca i osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki musiała się poddać oczyszczeniu. Sama nazwa tego faktu sugeruje, że kobietę, która urodziła, uważano za nieczystą, ale pojęcie nieczystości w religii Starego Testamentu różni się od naszych pojęć. Nieczystym bowiem stawał się zarówno ktoś, kto dotknął się zmarłego, jak też ktoś, kto dotknął się rzeczy świętej. Ta nieczystość matki po urodzeniu dziecka zabezpieczała pewną prywatność życia rodzinnego. W ciągu kilkudziesięciu pierwszych dni po urodzeniu dziecka matka nie pokazywała się nikomu obcemu, nikt obcy nie wchodził do domu, w którym wraz z dzieckiem przebywała. Taka prywatność była bardzo cenna, a nawet ważna ze względu na higienę dziecka i matki.

Dla aktu oczyszczenia matka nie musiała stawiać się w jerozolimskiej świątyni, mogła gdziekolwiek stanąć przed kapłanem.

Wskazane natomiast było, aby w świątyni "przedstawić Bogu" pierworodnego syna, który zgodnie z przepisem Prawa Starego Testamentu "był własnością" samego Boga, "nabytą" niejako przez Niego podczas nocy wyjścia Hebrajczyków z Egiptu, kiedy to anioł śmierci zabijał wszystkich pierworodnych mężczyzn, a nawet pierworodne męskie potomstwo zwierząt, ocalając natomiast od śmierci pierworodnych Izraelitów (por. Wj 13,2.12.15).

Zgodnie z tym przepisem Prawa Matka i Józef udali się do śwątyni w Jerozolimie, oddalonej zaledwie 7 km od Betlejem, aby przedstawić Bogu Jezusa. Wyprawa do świątyni odbyła się, "gdy upłynęły dni ich oczyszczenia", a więc gdy upłynęło czterdzieści dni od narodzin Jezusa. Przedstawienie Jezusa miało w rzeczywistości o wiele głębszy sens, niż samo wypelnienie przepisu Prawa. Maryja przyniosła Ojcu Niebieskiemu do świątyni Jego Syna Jedynego, którego poczęła z Ducha Świętego i właśnie urodziła dla Ojca i dla wszystkich ludzi.

Nie było wtedy w zwyczaju zostawianie pierworodnego syna na służbę w świątyni, rodzice w sposób symboliczny wykupowali go, najubożsi mogli dać całkiem symboliczną ofiarę - dwa gołąbki. Za taką też ofiarę Maryja i Józef "wykupili" Dziecię i zabrali Je ze sobą, aby zaopiekować się Nim i wychować dla celów przewidzianych w Bożym planie zbawienia.

Zapowiedz przyszłości Dziecięcia

W pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Łukasza stopniowo odkrywana jest przyszłość Zbawiciela. W scenie zwiastowania Jego imię  zapowiada rolę, jaką ma spełnić. Imię Jezus bowiem znaczy: "Jahwe jest zbawieniem","Jahwe zbawia". A więc samo imię zapowiadało, że Bóg przez Niego dokonuje zbawienia, że z chwilą Jego poczęcia Bóg wkracza ze swym zbawieniem w ludzką historię. Potem swoją zapowiedź anioł uzupełnił słowami zrozumiałymi dla wszystkich, którzy wówczas oczekiwali Mesjasza: "Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad Domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca" (Łk 1,31.32-33). Przy narodzeniu Jezusa natomiast anioł ogłosił, że właśnie narodził się "Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2,11).

Najstarsza tradycja chrześcijańska, oparta być może na wspomnieniach samej Maryi, uznała, że rola Dziecięcia została najpierw zapowiedziana, a potem rozpoznano w Nim oczekiwanego od dawna Mesjasza. Dotąd podkreślana była Jego wielkość i chwalebna przyszłość Mesjasza-Zbawiciela. Podczas omawianych tu odwiedzin w świątyni Dziecię znów zostało rozpoznane jako Zbawiciel. Starzec o imieniu Symeon, określony jako "sprawiedliwy i pobożny" - to znaczy tyle co "święty" - wziął Dziecię na ręce i wygłosił pieśń, której główną myślą jest zapowiedź, że Jezus będzie zbawieniem i światłem dla wszystkich narodów, a nie tylko dla Izraela (por. Łk 2,10-12). A gdy Józef i Maryja dziwili się jego słowom, dopowiedział jeszcze Maryi, że wobec Izraela Jezus spełni szczególną rolę, przyniesie mu nie tylko zbawienie, ale przyczyni się do upadku i do powstania wielu Izraelitów, że będzie znakiem, któremu ludzie będą się sprzeciwiać.

A Ona uczestnicząc w Jego życiu będzie musiała cierpieć: "A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,35).

Zapowiedź cierpień Maryi

Sprzeciw wobec Jezusa, który najmocniej wyrazi się Jego ukrzyzowaniem, przyniesie Maryi cierpienie.

"A Twoją duszę miecz przeniknie" - wszystkim znającym treść Ewangelii słowa te przywodzą na pamięć scenę ukrzyżowania, w której oglądamy Maryję stojącą przy krzyżu Syna. Ból, jaki wówczas przeżywała, można porównać jedynie do ostrego noża rozrywającego Jej serce. I tak też przedstawiano Ją na licznych obrazach. Późniejsza pobożność chrześcijańska przedstawiała Ją nawet z siedmioma mieczami, ponieważ wyliczono tyle Jej boleści, które towarzyszyły różnym aktom sprzeciwu wobec Syna, czy też Jego odrzucenia.

W ostatnich czasach niektórzy egzegeci przypominają tu fragment Listu do Hebrajczyków, w którym słowo Boże jest porównane do ostrego miecza (4,12), i niektórzy nawet sądzą, że wypowiedź starca Symeona o mieczu przenikającym duszę Maryi, zapowiada, nie tyle Jej cierpienia, co raczej to, że Ona zrozumie do końca słowo Bożego objawienia. Ale nawet taki zabieg egzegetów nie przekreśli faktu, że odrzucenie Jezusa i ukrzyżowanie Go, które pozwoliło do końca zrozumieć zbawczą rolę Syna, objawioną Bożym Słowem, przyniosło Jego Matce ból, którego nie mogła z Synem nie dzielić.

I choć Ewangelia Łukasza nie ukazuje nam Maryi pod krzyżem, bo ten obraz nie należał do pierwotnej katechezy chrześcijańskiej, to jednak najstarsza tradycja dostrzegała udział Jej bólu, Jej cierpienia w zbawieniu, jakiego Jej Syn dokonał. Dowodzi tego właśnie nieco później zredagowana Łukaszowa Ewangelia Dzieciństwa. Nic nie mogło uwolnić Matki od cierpienia, gdy patrzyła na ubiczowanego, przybijanego do krzyża i umierającego na nim Syna, przeżywającego swoje osamotnienie tak bardzo, że z krzyża czynił nawet wyrzut swemu Ojcu Niebieskiemu. Bo Ona przecież musiała słyszeć Jego słowa: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (por. Mk 15,34).

Coraz dokładniej przedstawiana rola Jezusa, pozwalała pierwszym chrześcijanom coraz lepiej zrozumieć rolę Jego Matki, także Jej matczyny udział w dziele zbawienia przez cierpienie, które przecież musiało być tym boleśniejsze, im bardziej kochała Syna.

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Św. Ildefons o dziewictwie Maryi
  Fragmenty traktatu "O wieczystym dziewictwie NMP" św Ildefonsa z Toledo, w: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Łacińscy, Niepokalanów 1981.
 • Święta Panna nad pannami
  Matka i Nauczycielka.
 • Święte i chwalebne jest ciało Dz...
  Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII.
 • Świętymi bądźcie - z Tobą, Maryjo!
  Świadectwo.
 • Świetlany znak
  "Powierzmy samych siebie, nasze cierpienia i radości, życie moralne wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli - Maryi, Matce Boga i Matce Miłosierdzia". Tak zachęcał nas papież Jan Paweł II w encyklice VERITATIS SPLENDOR, "Blask prawdy", którą ogłosił 6 sierpnia 1993 r.
 • Świt nowej epoki
  7 grudnia 1990 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris missio ("Misja Odkupiciela"), wskazał na Maryję jako wzór macierzyńskiej miłości jaka powinna ożywiać misjonarzy.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.