Różne teksty maryjne

23 styczeń 2012

Zdumiewająca tajemnica

0 komentarzy · 5793 czytań · Drukuj

Pielgrzym: Święty Bonawenturo, wciąż zdumiewa mnie wielka tajemnica Wcielenia i nie umiem jej pojąć. Czy mógłbyś mi powiedzieć swoimi słowami, co przede wszystkim wówczas się wydarzyło?

Św. Bonawentura: Zstąpił na Maryję Duch Święty, jak ogień Boży rozpalając Jej umysł i uświęcając ciało najdoskonalszą czystością. A moc Najwyższego Ją osłoniła (Mt 1,18), aby mogła znieść tak wielki żar. Wskutek działania tej mocy w jednej chwili zostało ukształtowane ciało, stworzona dusza, a zarazem jedno i drugie zostało zjednoczone z Bóstwem w Osobie Syna, aby zachowując właściwości obu natur był równocześnie Bogiem i człowiekiem.

Pielgrzym: Rozumiem, że wielka to rzecz się wydarzyła, ale nadal nie potrafię ogarnąć jej sercem.

Św. Bonawentura: O, gdybyś zdołał w jakimś stopniu odczuć, jakiego rodzaju i jak wielki był ten ogień zesłany z nieba, jaka udzielona ochłoda, jaka wlana pociecha! Jak wielkie było wyniesienie Matki Dziewicy! Jak wielkie wywyższenie rodzaju ludzkiego! Jak wielkie uniżenie Bożego Majestatu! Gdybyś mógł usłyszeć Dziewicę śpiewającą z radości, gdybyś mógł pójść z Panią swoją w góry i patrzeć na słodkie uściski niepłodnej z Dziewicą i na przedziwne powitanie, w którym pokorny sługa uznaje Pana, woźny Sędziego, głos Słowo!... Sądzę, że razem z Najświetszą Dziewicą z radością śpiewałbyś święty kantyk: Uwielbia dusza moja Pana!... (Łk 1,46) i razem z Małym Prorokiem z przeogromną radością uczciłbyś niezwykłe i dziewicze poczęcie.

Pielgrzym: Tego właśnie pragnę. Dziękuję za Twoją pomoc. Chcę wychwalać tę niewysłowioną tajemnicę, tak jak ty.

Św. Bonawentura: Obejmij więc teraz duszą ten Boży żłóbek, abyś mógł wargi swoje do stóp Dzieciątka przytulić i pocałunkami okrywać. Rozważaj czuwanie pasterzy, podziwiaj przychodzące zastępy aniołów, przyłącz się do niebieskiej melodii śpiewając sercem i ustami: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2,14).

Pielgrzym: Chciałbym również uczcić Maryję Dziewicę, która w tak istotny sposób została włączona w tę tajemnicę.

Św. Bonawentura: Tak. Ona własnymi, cielesnymi oczami patrzyła, z czułością własną piersią karmiła, tak często brała Dzieciątko w ramiona i całowała.

Pielgrzym: Potem jednak oglądała również na własne oczy cierpienia cielesne, których doznawał narodzony z Niej Syn.

Św. Bonawentura: Rzeczywiście, dane Jej było i to oglądać, jak rozrywają Jego ciało uderzenia biczów, przekłuwają ostre ciernie, jak biją je trzciną, walą dłońmi i pięściami, gwoźdźmi przybijają do krzyża. To właśnie Ciało, wisząc na krzyżu ulega wielkiemu rozdarciu i jest wystawione na wszystkie szyderstwa, a wreszcie napojone żółcią i octem. Widziała udręczoną Jego dusze w walce ze śmiercią, drżącą, uciśnioną wielkim smutkiem i bólem, czy to z powodu doznawania przejmujących cierpień fizycznych, czy z niezwykłej żarliwości o Bożą chwałę umniejszoną przez grzech, czy z uczucia litości do nas nieszcześliwych, czy ze wspólczucia dla Ciebie.

Pielgrzym: Na pewno Jezus litował się nad swoją Matką bolejącą z powodu Jego męki.

Św. Bonawentura: Miłującymi oczami patrzył na Nią stojącą przed Nim z tkwiąca we wnętrzu serca strzałą i aby pocieszyć Jej udręczoną duszę, powiedział czule: Niewiasto, oto syn Twój (J 19,26).

Pielgrzym: I odtąd my także jesteśmy Jej synami.

Św. Bonawentura: Dlatego z wdzięcznością wołajmy do Jezusa: Królu i Oblubieńcze! Dobry Jezu! Jakże szczodrym stałeś się podczas Twoich zaślubin! Jak hojnie oddałeś wszystko, co posiadałeś! Oto ofiarowałeś Twoim oprawcom żar modlitwy, łotrowi - raj, Matce - syna, synowi - Matkę, zmarłym - życie, rękom Ojca - Twoją duszę, całemu światu - dowody Twej potęgi, dla odkupienia niewolnika wylałeś nie trochę, ale wszystką krew!

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Św. Ildefons o dziewictwie Maryi
  Fragmenty traktatu "O wieczystym dziewictwie NMP" św Ildefonsa z Toledo, w: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Łacińscy, Niepokalanów 1981.
 • Święta Panna nad pannami
  Matka i Nauczycielka.
 • Święte i chwalebne jest ciało Dz...
  Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII.
 • Świętymi bądźcie - z Tobą, Maryjo!
  Świadectwo.
 • Świetlany znak
  "Powierzmy samych siebie, nasze cierpienia i radości, życie moralne wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli - Maryi, Matce Boga i Matce Miłosierdzia". Tak zachęcał nas papież Jan Paweł II w encyklice VERITATIS SPLENDOR, "Blask prawdy", którą ogłosił 6 sierpnia 1993 r.
 • Świt nowej epoki
  7 grudnia 1990 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris missio ("Misja Odkupiciela"), wskazał na Maryję jako wzór macierzyńskiej miłości jaka powinna ożywiać misjonarzy.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

mlody_tobiasz napisał/a: Od ponad roku zasypiam z różańcem w dłoni, zręcznie okręconym wokół nadgarstka. To ochrona przed Złym. Dzięki! Uświadomiłeś mi coś ważnego :) Na I roku studiów, kiedy miałam taki dość ciężki czas, często tak robiłam. Raczej intuicyjnie, bo nie wiedziałam, że to ochrona przed Złym...Wyrzucałam sobie co rano, że znowu usnęłam po kilku Zdrowaś i że jestem aż tak b...
katarina · 05-03-2009 17:11