Różne teksty maryjne

31 maj 2012

Zwycięstwo przez różaniec

0 komentarzy · 5426 czytań · Drukuj

ZWYCIĘSTWO POLSKI PRZEZ RÓŻANIEC

Źródła Różańca Świętego. Pierwszej i najstarszej Modlitwy Pańskiej Ojcze nasz nauczył nas Jezus z Nazaretu. Następnie, coraz szerzej i głębiej utrwalało się odmawianie powitalnego pozdrowienia Anioła w Zwiastowaniu Maryi, a później dodano słowa czci wypowiedziane przez Elżbietę w czasie nawiedzenia i powstawała początkowa forma Pozdrowienia Anielskiego - przyszłej modlitwy Zdrowaś Maryjo, która w dziejowym rozwoju ostatecznie ukształtowała się w zatwierdzeniu przez papieża Piusa V w 1566. Razem, obie modlitwy przez wieki budowały modlitwę różańca świętego.

Ojcem i pierwszym propagatorem różańca można by uważać św. Dominika (D. Guzman, 1170-1221), któremu objawiała się Matka Boża, przykazując, aby w swoich kazaniach podczas walecznych wypraw przeciw heretykom (głównie albigensom) i grzesznikom wspomagał się tzw. Psałterzem Maryi jako kombinacją w/w modlitw.

W religijnej mentalności średniowiecza szczególną duchową rolę pełniły kwiaty ("duchowe kwiaty"), którymi obdarowywano Matkę Bożą w postaci wieńca z róż modlitw, inspirującego i upodobniającego współczesny różaniec.

Inny dominikanin Alamus de la Roche (1428-1475) ustalił bardziej dojrzały kształt modlitwy różańcowej (150 Zdrowaś Maryjo przeplatane przez Ojcze nasz) i założył pierwsze bractwo różańcowe. Zaproponował rozważanie tajemnic w 3 częściach: 1. Wcielenie, 2. Męka i śmierć Chrystusa, 3. Chwała Chrystusa i Maryi. Papież, bł. Jan Paweł II, zachęcając do odmawiania różańca, dodał nową część, tzw. społeczną - tajemnice Światła, w Liście Różaniec Dziewicy Maryi (Rosarium Virginis Mariae), 16 października 2002. W tym rozwiniętym i pełnym ujęciu różaniec jest doskonale prostym streszczeniem Ewangelii, zapraszającym do przeżywania tajemnic z życia Jezusa i Jego Matki, Maryi, jako przewodnik na naszej życiowej drodze wiary.

"Święte słowa Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego mają nas wyciszyć i stworzyć atmosferę sprzyjającą temu, żebyśmy mogli głęboko usłyszeć to, co sam Bóg ma nam do powiedzenia. Po drugie, podczas tej modlitwy staramy się wsłuchiwać w rzeczy najważniejsze, jakie kiedykolwiek Bóg powiedział ludziom" O. Jacek Salij OP (Potęga modlitwy Różańcowej)

Cudowne zjawiska dokonane przez różaniec

Lepanto - wielka bitwa morska, 7 października 1571. Obecnie Nafpaktos, miasto i port w Grecji, morze Jońskie, zatoka Patras u wejścia zatoki Korynckiej. Uznana najkrwawszą bitwą morską w historii wojen. Między flotą chrześcijańskiej Ligii Świętej (Hiszpania, Włochy, Wenecja i Watykan) a muzułmańską Turcją. Inspiratorem i twórcą Ligii Świętej był gorący propagator różańca, wtedy dominikański Papież Pius V, który wezwał wszystkich katolików do modlitwy różańcowej. Przed walką rozdano medaliki i różańce, nawoływano całe wojsko - aby wzywało o pomoc Maryję Wspomożycielkę Chrześcijan. Żołnierze wyspowiadali się, a na każdym statku odmówiono różaniec. Papież podniósł oczy i w modlitwie szeptał: "Matko, nie opuszczaj nas ze względu na swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i umarł za nas na krzyżu". W tym momencie, w południe, na flagowym okręcie załopotała wielka bandera z ukrzyżowanym Chrystusem i rozpoczęto walkę. W tej chwili wielki Maryjny płaszcz zamknął się nad chrześcijańskim wojskiem. Nagle, niekorzystny dla chrześcijan wiatr ucichł i zmienił kierunek. To zostało uznane za nadprzyrodzony znak. Ten cud spotęgował nadzwyczajne siły, walczono zażarcie przez cztery i pół godziny, aż nastąpił odwrót sił tureckich. Za to druzgocące święte zwycięstwo, Wenecjanie napisali na ścianie dziękczynnej kaplicy:"Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo". Zwycięska bitwa powstrzymała inwazję muzułmanów na Europę. Papież, św. Pius V (1566-1572), świadom komu zawdzięcza się cudowne ocalenie chrześcijańskiej Europy, dzień 7 października uczynił świętem Matki Bożej Różańcowej, aktualnym do dziś.

O. Petrus Pavlicek - różańcowy zbawca Austrii. Po II wojnie światowej Austria została podzielona na cztery strefy okupacyjne - w tym jedna najbogatsza (północno-wschodnia, Burgunland i Wiedeń) była zawładnięta przez Armię Czerwoną. Sowieci wprowadzili barbarzyńskie porządki. Pojawił się wiedeński franciszkanin Otto Augustin Pawlicek (1902-1982), który po nawróceniu w 1935 zbudował Maryjną wspólnotę (1947) o nazwie Pokutna Krucjata Różańcowa. W mistycznym widzeniu przed obrazem Maryi - Magna Mater Austria usłyszał: "Czyńcie, co wam mówię, a będzie wam dany pokój". Głęboko zrozumiał, że tylko zawierzenie Bogu przez Maryję i jej niepokalane Serce, można sprowadzić ratunek niepodległości dla Austrii. Rozpoczął misje po kraju, nawołując do modlitwy, nawrócenia oraz pokuty, i jako płomienny kaznodzieja porwał cały naród. Kościoły pękały w szwach, a grzesznicy odzyskiwali wiarę. Ponad 300 rozmów, o pokojowy traktat, kanclerzy Austrii - Leopolda Figla (1945-1953) oraz Juliusa Raaba (1953-1961) z Wiaczesławem Mołotowem kończyły się odporem i fiaskiem. O. Petrus głęboko wierzył, że wyswobodzenie Austrii spod okupacji sowieckiej musimy powierzyć Maryi i dał propozycję Nocnej Procesji Światła w 1950 w intencji wycofania okupacyjnych wojsk, w której wzięli udział obaj kanclerze. Zakonnik potrafił zmobilizować ogromne tłumy, które przemaszerowały z różańcami i świecami przez Wiedeń. Z władzą sowiecką, możemy przejść od "nie" do "tak", tylko przez Maryję - napisze O. Pavlicek do Kanclerz Raaba. W 1955, przed kolejnymi moskiewskimi negocjacjami, Raab i Figl poprosili Ojca oraz wszystkich Członków Krucjaty o modlitwę: "Proszę się modlić! Niech wszyscy członkowie Krucjaty się modlą" - apelował żarliwie Raab. Naród Austriacki stanął w ogniu modlitwy. I 13 maja - w dzień Fatimski, w Moskwie, nastąpił oczekiwany cud: Sowieci niespodziewanie, nagle i zaskakująco zmienili zdanie, godząc się opuścić Austrię. W październiku, ostatni żołnierz Armii Czerwonej, wyjechał z Austrii. Na znak dziękczynienia, we wszystkich kościołach, przez trzy doby w dzień i noc, rozdzwoniły się austriackie kościoły. Kanclerz J.Raab: "Jesteśmy wolni! Dziękujemy Ci za to, Maryjo. To Matka Boża pomogła nam w uzyskaniu traktatu pokojowego".

Historycy, i inni, nie potrafią wytłumaczyć tak odmiennego (od znanych w Europie) postępowania władz sowieckich w stosunku tylko do Austrii. Tak komentuje J.Raab: "Już widzę tzw. Światłych, którzy po swojemu wyjaśniają ten fenomen. Ale jednego faktu nie mogą nie zauważyć. Siła wiary dała ludowi austriackiemu moc moralną do przetrwania w trudnych czasach i nie pozwoliła mu zejść nawet na krok z wyznaczonej przez Boga drogi. Siła wiary trzymała nas przy życiu. Modlitwa była naszą bronią i mocą". Na grobie o. P. Pavlicka, w wiedeńskim kościele OO. Franciszkanów, wyryto napis: "Austria dziękuje Ojcu Petrusowi".

O. Huberta Schiffera świadectwo cudu w Hiroszimie i Nagasaki. Amerykańskie bombowce B-29, 6 i 9 sierpnia 1945 zrzucają bombę atomową na oba miasta. Pół roku wcześniej pojawia się dwóch mężczyzn, którzy katolikom głoszą konieczność nawracania się, przyjmowania sakramentów, czynienia pokuty, posiadania wody święconej i gromnicy oraz codziennego przez 6 miesięcy odmawiania Różańca Świętego. Po ataku atomowym, 3000°C, wysokie ciśnienie i śmiertelna radioaktywność, wszystko umarło i zostało zniszczone. Ale, pozostały całkowicie nienaruszone w obu miastach, pojedyncze domy, trawa i dobytek oraz po kilkanaście osób, w tym misjonarze jezuici. Specjaliści armii USA obserwowali ten niezwykły fenomen i niczego nie potrafili zrozumieć, stwierdzili, że musiała zadziałać jakaś nadprzyrodzona siła (...). Ceniony ekspert USA dr Stephen Rinchart stwierdził: "(...) w takich warunkach nie jest możliwe, aby ktokolwiek przeżył. (...). Departament Obrony nigdy oficjalnie nie skomentował tego wydarzenia i przypuszczam, że to było sklasyfikowane, ale nigdy nie poruszane w literaturze przedmiotu. Sądzę, że jest możliwe, iż jezuici zostali poproszeni o to, aby nigdy nie wypowiadali się na ten temat". Pośród ocalałych mieszkańców Hiroszimy był jezuita o. Hubert Schiffer (ur. 1915 w Niemczech): "Nagle potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła uniosła mnie w górę, wstrząsnęła mną, rzucała, wirowała niczym liściem podczas jesiennej zawieruchy". Miał wtedy 30 lat. Ten jezuita cieszył się dobrym zdrowiem przez jeszcze następne 33 lata. Ocalałe osoby, badane przez amerykańskich naukowców nie wykazały skutków ubocznych atomowego wybuchu. Pytanie - jak to możliwe ? Odpowiadali: "Jesteśmy przekonani, że przeżyliśmy ponieważ żyliśmy przesłaniem fatimskim. Żyliśmy i codziennie odmawialiśmy różaniec w naszym domu". Ten współczesny cud stanowi analogię do opisu proroka Daniela (Dn 3,12-24) o trzech mężach (młodzieńcach) wrzuconych na rozkaz Nabuchodonozora do rozpalonego po siedmiokroć mocniej pieca: "Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed - Nego (Azariasz), wpadli związani do środka rozpalonego pieca. I chodzili wśród płomieni, wysławiając Boga i błogosławiąc Pana" (Dn 3,23-24). Daje to w całości uzasadnienie dla rozszerzonej fundamentalnej refleksji: Bóg, Stwórca Wszechświata, w sposób Sobie Dyskretny, wstrzymuje i zawiesza działanie praw natury; niedowiarkom pozostawiając zawsze wolność wyboru różnych wytłumaczeń.

Droga węgierska. Rok 2006 to 50-ta rocznica węgierskiej rewolucji, przełomu i wielkiego zrywu węgierskiego narodu, ogłoszony: "Rokiem modlitwy o odnowę narodu". Biskupi, na czele z Prymasem Węgier, ks. Kard. Peterem Erdo wezwali do modlitwy Ogólnonarodowej Krucjaty Różańcowej: "Nasz kraj znajduje się w głębokim kryzysie, sytuacja jest bardzo poważna, że tylko Miłosierdzie Boże może nas uratować" - wyrwać ze szponów komunistycznego zła. Była to odpowiedź na proroctwo męczennika za wiarę i wolne Węgry kard. Jozsefa Mindszentyego bohatera Węgier z 1956. Niezłomny kardynał, w 1949, powiedział, że Węgry uratuje Różaniec Święty: "Jeżeli znajdzie się co najmniej milion ludzi, będę spokojny o przyszłość Węgier". Zgłoszenia napływały z całych Węgier, ale także włączali się sąsiedzi oraz wyznawcy Chrystusa z innych kościołów. Ludzie zamawiali Msze Święte w intencji Ojczyzny, ofiarowywali swoje cierpienia, intensywnie adorowano Najświętszy Sakrament, zorganizowano pielgrzymki różańcowe na obrzeżach Budapesztu a poszczególne odcinki tworzyły drogę na kształt Różańca. I cud się zdarzył. Siła i moc modlitwy przełożyły się na konkretne zmiany moralne, społeczne i polityczne. Naród obudził się z letargu kłamstw oraz "prania mózgów" i odsunięto socjalistów od władzy. Powstał nowy narodowy rząd Viktora Orbana (ur. 1963). Zmieniono zasady finansowe i gospodarcze, wprowadzono politykę prorodzinną, nowa konstytucja odwołuje się do narodowej tradycji i wartości chrześcijańskich. W globalizującej i ateizującej Europie to fenomen godny naśladowania.

Włącz się do Krucjaty Różańcowej w Polsce. Jest to błagalna modlitwa o Cud Ratunku naszej Ojczyzny. "Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą różańca" - mówiła w Fatimie Maryja do s. Łucji. Krucjata za Ojczyznę jest wielkodusznym duchowym darem Polaków o intencji: "Z Maryją, Królową Polski, modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu". Zobowiązujemy się do codziennego odmawiania przynajmnej jednej tajemnicy różańca świętego, z nadzieją i ufnością, że podejmie 10% narodu; oznacza to ok. 4 mln. Polaków w kraju i na świecie. "Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi" (Prymas August Hlond). Po ludzku jesteśmy za słabi i zgubieni. Tylko cud, może nas wspomóc i uratować. NIE ZWLEKAJ!

Pisemne, osobiste, listowne zgłoszenia (imię, nazwisko i adres) należy kierować na któryś z adresów:
1. "Krucjata Różańcowa za Ojczyznę" - Sekretariat, skr.poczt. nr 6, 96-515 Teresin.
2, O.Bogumił Schab - Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, ul. Ks. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Opracował : Włodzimierz Wawszczak,ChFPN (marwaw@neostrada.pl

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Św. Ildefons o dziewictwie Maryi
  Fragmenty traktatu "O wieczystym dziewictwie NMP" św Ildefonsa z Toledo, w: Teksty o Matce Bożej. Ojcowie Kościoła Łacińscy, Niepokalanów 1981.
 • Święta Panna nad pannami
  Matka i Nauczycielka.
 • Święte i chwalebne jest ciało Dz...
  Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII.
 • Świętymi bądźcie - z Tobą, Maryjo!
  Świadectwo.
 • Świetlany znak
  "Powierzmy samych siebie, nasze cierpienia i radości, życie moralne wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli - Maryi, Matce Boga i Matce Miłosierdzia". Tak zachęcał nas papież Jan Paweł II w encyklice VERITATIS SPLENDOR, "Blask prawdy", którą ogłosił 6 sierpnia 1993 r.
 • Świt nowej epoki
  7 grudnia 1990 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, papież Jan Paweł II, w encyklice Redemptoris missio ("Misja Odkupiciela"), wskazał na Maryję jako wzór macierzyńskiej miłości jaka powinna ożywiać misjonarzy.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

to tak samo w Ojcze nasz: I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE tak jakby Bogu Ojcu czasem zależało, żeby człowieka doprowadzić do tego by uległ pokusie, dobrze że zawsze możemy zajrzec do oryginału, a tam te znaczenia bywaja nieco inne
katechetyk · 13-09-2012 23:52